PREPORUKA za pružatelje turističkih paket-aranžmana i pružatelje pojedinačnih usluga prijevoza
Preporuke u telekomunikacijskom sektoru
28.04.2020.

P R I O P Ć E NJ E


Institucija Ombudsmana po službenoj...

Pročitaj više
Preporuke u sektoru bankarskih usluga
03.04.2020.

1. Preporučuje se Agenciji za bankarstvo FBiH i Agenciji za bankarstvo RS da preispitaju pravnu osnovanost odluke kojom se bankama daje mogućnost vlastite procjene koji klijenti bi imali mogućnost korištenja moratorija;

2. Preporučuje...

Pročitaj više
PREPORUKA pružateljima usluga od općeg ekonomskih interesa i komunalnih usluga
27.03.2020.

PRIOPĆENJE

Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH

Pročitaj više
Priopćenje Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH u vezi korona virusa (COVID-19)
13.03.2020.

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je u posljednje vrijeme zauzeta upitima potrošača koji se tiču trenutne krize uzrokovane širenjem korona virusa (COVID 19) i popratnih posljedica koje se odnose na potrošače, koji zbog...

Pročitaj više