Ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini na IV Sajmu potrošakih prava
14.02.2020.

Ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini je sudjelovao na IV Sajmu potrošakih prava u organizacija udruženja Topeer. Sajam se održao u Doboju i okupio je  institucionalne i neistitucionalne nositelje zaštite potrošača na...

Pročitaj više
Radno-konzultativni sastanak sa predstavnicima udruženja potrošača Futura iz Mostara
11.02.2020.

Ombudsman je održao radno-konzultativni sastanak sa predstavnicima udruženja potrošača Futura iz Mostara prilikom kojeg...

Pročitaj više
Predstavnici Insitucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH na „EU Acquis 2020“
04.02.2020.

Predstavnici Insitucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH sudjelovali su na prvoj konferenciji „EU Acquis 2020“ u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.

Pročitaj više
Konzultativni sastanak sa predstavnicima udruženja potrošača Don Prijedor
03.02.2020.

Ombudsman je održao konzultativni sastanak sa predstavnicima udruženja potrošača Don Prijedor prilikom kojeg je dogovoren...

Pročitaj više
Pojava nesigurnih grijalica na bh tržištu
15.01.2020.

Ombudsman je dao izjavu za informativni program Nove BH povodom pojave nesigurnih grijalica na bh tržištu. Potrošači...

Pročitaj više