Uvođenje kalorimetara za korisnike centralnog daljinskog grijanja u Sarajevu
05.05.2023.

Nastavno na prethodne aktivnosti  Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, a vezano  za problematiku iz oblasti  toplifikacijskog sektora, tj. jedan dio te problematike,  i prava potrošača da prodaja bude obračunata na osnovu stvarnih isporuka očitanih na brojilu potrošača (čl.35 st.1 ZZP) , od strane resornog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i KJKP Toplane Sarajevo najavljeno je  uvođenje kalorimetara za korisnike usluga centralnog grijanja i objava javnog poziva za uvođenje kalorimetra, kako to slijedi u nastavku teksta.


Uvođenjekalorimetara za korisnike usluga centralnog grijanja: Koliko potrošiš toplotneenergije, toliko platiš | Vlada Kantona Sarajevo (ks.gov.ba)