Test za jamce

Koliko puta ste do sada bili jamac za kredite:

 1. Nijednom
 2. 1-5 puta
 3. 6-10 puta
 4. Više od 10 puta

Za kolike iznose ste do sada bili jamac:

 1. Do 5000
 2. Od 5000-20000
 3. Od 20000-50000
 4. Više od 50000

Kome ćete pristati biti jamac:

 1. Samo unutar svoje najuže obitelji
 2. Rođacima i široj rodbini
 3. Prijateljima i kolegama s posla
 4. Poznanicima

Što je za vas jamstvo:

 1. Poslovni odnos
 2. Znak prijateljstva
 3. Gesta pomoći
 4. Simbol ljubaznosti

Po vašem mišljenju, kakav je karakter jamstva:

 1. Pravno obvezujući
 2. Uvjetno solidarni
 3. Bezuvjetno dobrovoljni
 4. Puka formalnost

Koliko je jamstvo za vas mogući rizik:

 1. Rizik da ugrozite osobnu i obiteljsku egzistenciju
 2. Rizik da ostanete bez svog novca
 3. Rizik da prekinete komunikaciju s glavnim dužnikom
 4. Rizika nema

Bankama trebate kao jamac:

 1. Da dodatno osiguraju naplatu kredita
 2. Da smanje visinu kamate i drugih davanja
 3. Da vas zamoli da nazovete glavnog dužnika kada on kasni s uplatom rate
 4. Da popune formular za podizanje kredita

 

Bodovanje (zbrajaju se redni brojevi pod kojima je Vaš odgovor):
- od 7-10     vi ste vrlo oprezan jamac
- od 11-15   vi ste oprezan jamac
- od 16-20   vi ste neoprezan jamac
- od 21-28   vi ste krajnje neoprezan jamac