Pravo potrošača na reklamaciju na kupljeni proizvod

Svaki potrošač ima pravo reklamirati kupljeni proizvod ili pruženu uslugu. To vrlo značajno pravo je bilo priznato potrošačima i prije donošenja Zakona o zaštiti potrošača kroz odredbe Zakona o obveznim odnosima ili preciznije odredbama kojima se reguliraju odgovornost za materijalne nedostatke te prava kupca.

Pročitaj više
Pravo potrošača na reklamaciju na pruženu uslugu

Svaki potrošač ima pravo reklamirati kupljeni proizvod ili pruženu uslugu. To vrlo značajno pravo je bilo priznato potrošačima i prije donošenja Zakona o zaštiti potrošača kroz odredbe Zakona o obveznim odnosima ili preciznije odredbama kojima se regulira odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja činidbe.

Pročitaj više
Prava potrošača kod ugovora zaključenih van poslovnih prostorija trgovca

Glava IX. Zakona o zaštiti potrošača donosi iznimno bitan institut i instrument zaštite potrošača kojim se oni štite prilikom sklapanja ugovora van poslovnih prostorija trgovca i to:

1)    u tijeku poslovnog puta trgovca van njegovih poslovnih prostorija;

2)    u tijeku posjete trgovca kući potrošača ili njegovom radnom mjestu, ali ne na zahtjev potrošača;

3)    kao rezultat neočekivanog pristupa trgovca potrošaču u sredstvima javnog prijevoza ili na bilo kom drugom javnom mjestu.

Pročitaj više