Obrazovanje i informiranost djece o pravima potrošača u Hercegovačko-neretvanskoj županiji
20.02.2024.

Saša Marić, Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, održao je radno-konzultativni sastanak sa ministrom obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanske županije, prof. dr. Adnanom...

Pročitaj više
TAIEX Radionica o pravu konkurencije EU
19.01.2024.

Predstavnik Institucije ombudsmana je sudjelovao na dvodnevnoj TAIEX radionici o pravu konkurencije u EU i izazovima njegove primjene u Bosni i Hercegovini. Zakon o konkurenciji Bosne i Hercegovine je usvojen 2005. godine sa zadnjim izmjenama...

Pročitaj više
Sastanak Ombudsmena za potrošače u BiH sa predstavnicima Grada Mostara i unapređenje zaštite potrošača i uzajamne suradnje
26.09.2023.

Predstavnici Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini su održali radno - konsultativni sastanak sa predstavnicima Grada Mostara, predvođenih načelnicom odjela za gospodarstvo, komunalne I inspekcijske poslove gđom....

Pročitaj više
Sastanak delegacije OECD-a i Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH
15.09.2023.

Delegacija OECD-a u sastavu gđa Elena Miteva, ekspert za oblast financijske edukacije i gđa Bianca Isanicu, analitičar, i predstavnici Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH u četvrtak, 14.9.2023. održali su sastanak na teme...

Pročitaj više
Nepoštene ugovorne odredbe u telekomunikacijskom sektoru
19.07.2023.

Za pretpostaviti je kako su desetci tisuća korisnika usluga raznih operatora elektroničkih

komunikacijskih usluga koji djeluju na našem tržištu zaprimili poruku o povećanju cijena postojećih

paketa. Ono što nije jednostavno za...

Pročitaj više