Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji IOZZPuBiH
Odluka o imenovanju savjetnice za prevenciju uznemiravanja temeljem spola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu
Odluka o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na temelju spola
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini
Pravila rada
Na osnovu članka 100. stav (6) Zakona o zaštiti potrošača u Bosni Hercegovini (Službene glasnik BiH, br. 25/06), Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, donosi

PRAVILA RADA

institucije OMBUDSMANa ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
U BOSNI I HERCEGOVINI Pročitaj više
Uputstvo o postupanju po žalbama
Temeljem Pravila rada Institucije Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, odobrenih od Vijeća ministara BiH, dana 13.03.2008.godine Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH donosi:

NAPUTAK
O POSTUPANJU PO ŽALBAMA POVODOM
KRŠENJA PRAVA POTROŠAČA
Pročitaj više