Izvješće o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu
Operativni plan za izvršavanje Proračuna IOZP u BiH za 2022.
Financijski zahtjev za 2022. godinu - Instrukcija broj 2
Sažetak zahtjeva za proračun 2023. godine
Odobreni proračun institucije za 2022. godinu
Izvješće o financijskoj reviziji za 2021. godinu
Izvješće o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu
Izvješće o financijskoj reviziji za 2020. godinu
Izvješće o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
Izvješće o reviziji za 2019. godinu
Službeni Glasnik BiH br. 46 20 str.175
Službeni Glasnik BiH br.84/19 str.283
Izvješće o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
Tablice za financijsko izvješćivanje institucija BiH za 2018. godinu
Obrazloženje rashoda I-XII 2018. godine
Izjava o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije 2018. godine
Dostava izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji IOZZP u BiH za 2017. godinu
Službeni Glasnik BiH br.8 str.71
Predmetno Izvješće o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
Predmetno Izvješće o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu