Tablice za financijsko izvješćivanje institucija BiH za 2018. godinu
Obrazloženje rashoda I-XII 2018. godine
Izjava o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije 2018. godine
Dostava izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji IOZZP u BiH za 2017. godinu
Službeni Glasnik BiH br.8 str.71
Predmetno Izvješće o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
Predmetno Izvješće o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu