Nadležnosti Ombudsmana za zaštitu potrošača
Ombudsman pruža pomoć potrošačima u pojedinačnim predmetima postupajući po zaprimljenim žalbama. Ukoliko utvrdi da su njihova prava povrijeđena, Ombudsman šalje preporuke kojima se prekršiteljima nalaže prestanak takvog postupanja i otklanjanje posljedica u konkretnom slučaju.

Nerijetko se takve preporuke i uvažavaju od strane odgovorne strane-prekršitelja. Donošenje instrukcija i njihovo iznošenje pred sud ima za cilj osigurati prestanak provođenja prakse suprotne potrošačkoj legislativi kao i naknadu štete nanesenu kolektivnom interesu potrošača.

U velikom broju slučajeva se potrošače, predstavnike udruženja i medija upućuje na nadležna tijela i institucije ovisno o predmetu i činjeničnom stanju za koja mi nismo nadležni, tj. kome se mogu obratiti i kako postupiti u konkretnom slučaju.

Podnošenjem Posebnih izvješća o stanju potrošačkih prava u pojedinačnim sektorima kao i Godišnjih izvješća o radu pružamo niz korisnih informacija temeljenih na pouzdanim tvrdnjama i utvrđenim činjenicama. Promjena ponašanja prekršitelja, inzistiranje na kvalitetnom i efikasnom nadzoru, te u konačnici mijenjanje svijesti svih sudionika i samih potrošača imaju pozitivan učinak na stanje u oblasti zaštite samih potrošača i jačanje njihovog položaja.

Podnošenjem inicijativa i davanjem konkretnih prijedloga s ciljem unaprijeđenja sustava zaštite potrošača i kvalitenije zaštite njihovih interesa općenito, kontinuirano podižemo kvalitetu življenja i ekonomsku dobrobit za potrošače u BiH.