O nama

Institucija Ombudsmana za zaštitu potrošača  u Bosni i Hercegovini  je utemeljena  Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini  (''Službeni glasnik BiH'', broj 25/06).   Institucija Ombudsmana ima status pravne osobe  i djeluje kao  samostalno i neovisno tijelo s ciljem promocije dobrog i efikasnog provođenja politike zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini. Sjedište Institucije Ombudsmana je u Mostaru.

Institucija Ombudsmana za zaštitu potrošača  u Bosni i Hercegovini  počela je s radom dana 11. veljače 2007. godine.

Zakon o zaštiti potrošača u BiH, kao temeljni zakon Institucije Ombudsmana  propisuje  obveze  i ovlaštenja Ombudsmana i  istovremeno uređuje odnose između  potrošača,  proizvođača i trgovaca na teritoriju Bosne i Hercegovine.  Zakon o zaštiti potrošača u velikoj mjeri je usklađen s pravnom stečevinom EZ-a.

Na odnose i slučajeve iz oblasti zaštite potrošača koji nisu regulirani  Zakonom o zaštiti potrošača u BiH, primjenjuju se odredbe Zakona o hrani (''Službeni glasnik BiH'', broj: 50/04), zatim odredbe Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (''Službeni glasnik BiH'',  broj: 45/04), kao i odgovarajuće odredbe zakona kojima se uređuju obligacioni odnosi u Bosni i Hercegovini.

Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH imenuje Vijeće ministara  BiH na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Obveze Ovlaštenja Misija ombudsmana

Obveze(BA)

Ovlaštenja(BA)

Misija Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH (BA)

Obveze(HR)

Ovlaštenja(HR)

Misija Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH (HR)

Obveze(SR)

Ovlaštenja(SR)

Misija Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH (SR)

 

Organigram