Indeks pojmova

Potrošač  - Svako fizičko lice koje kupuje, stječe ili koristi proizvode ili usluge za svoje osobne potrebe i za potrebe svoga kućanstva.
Proizvođač - Svako fizičko ili pravno lice koje posluje u Bosni i Hercegovini, bez obzira na vrstu i oblik vlasništva, javno ili privatno, koje u cijelosti ili djelomično proizvodi proizvod ili pruža uslugu.

Prema definiciji:
a)    svako lice koje uvozi proizvod ili uslugu u BiH;
b)    svako lice koje stavljajući svoje ime, robni žig, logotip, etiketu ili drugu karakterističnu oznaku na proizvod predstavlja sebe kao proizvođača.

Trgovac  - Svako lice koje direktno ili kao posrednik među drugim licima prodaje proizvode ili pruža usluge potrošaču.
(Proizvođač koji direktno dostavlja robu ili usluge potrošačima također se smatra trgovcem)

Proizvod  - Svaka stvar nastala kao rezultat ljudske djelatnosti, namijenjen potrošačima ili je vjerojatno da će ga koristiti potrošači, isporučen, bez obzira da li će biti plaćen ili ne, u toku komercijalne djelatnosti, i bez obzira da li je nov, korišten ili prepravljen.
Proizvodi obuhvaćaju gotove proizvode kao i sirovine i sastavne dijelove. To podrazumijeva sve vrste  proizvoda, uključujući i poljoprivredne.

Roba -  Proizvodi i nepokretna imovina.

Usluga  - Svaka djelatnost namijenjena da bude ponuđena potrošaču.