Pitanje sigurnosti podataka je jedan od glavnih problema korisnika internet kupovine budući da je internet tlo postalo pogodno tlo za prevaru kupaca.  Zbog toga savjetujemo  kupce - potrošače da prije svake takve kupnje preventivno provjere sljedeće:

Poštovana,

 

               U skladu sa Vašim zahtjevom iz e-maila, a odnosi se tumačenje člana 1.stava (2) i člana 23. stava (4) tačka c.), zatim stavova (5), (7) i (8) Zakona o zaštiti potrošača u BiH u odnosu na član 9 stav (1) tačka f), h) i i)  Pravilnika o pružanju obavijestima o hrani,…itd., te da li se prilikom označavanja (deklarisanja) hrane moraju primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti potrošača, a naročito član 23., ili odredbe Pravilnika o obavijesti potrošačima o hrani i odredbe Pravilnika o tržišnim standardima za maslinovo ulje, …itd., Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH daje sledeće :

 

                                                                    M i š l j e n j e

 

Zakon  o zaštiti potrošača u BiH ( u daljem tekstu ZZP), kao opći pravni propis kojim je regulisan sistem zaštite potrošača, uredio je u poglavlju IV., i pitanje deklaracije proizvoda   i to kako slijedi:

 

                                                                                         

 

Udruženje potrošača ''Klub potrošača'' TK Tuzla provodi projekt ''Veće znanje o zakonodavnom i institucionalnom okviru zaštite prava potrošača'' odobrenog od Federalnog ministarstva trgovine. U skladu sa zakonskim obvezama Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH da pruža potporu Udruženjima potrošača, predstavnik IOZZPUBiH je sudjelovao na tematskom predavanju studentima na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kao i Udruženju žena u Tuzli, i predstavio zakonske nadležnosti i rad institucije, s posebnim osvrtom na interes za medijaciju kao način alternativnog rješavanja potrošačkih sporova.

Obrazovanje potrošača je proces stjecanja temeljnih znanja i ovladavanja vještinama i tehnikama potrebnim za pravovremeno i ispravno donošenje odluka, prepoznavanje svojih stvarnih potreba i mogućnosti uz istovremeno postizanje maksimalnih učinaka u pogledu cijene i kvaliteta proizvoda i usluga.

Na poziv Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Ombudsman za zaštitu potrošača je dana 10.11.2009. godine sudjelovao na predavanju pod nazivom "Zaštita potrošača", koje se održalo u amfiteatru Ekonomskog fakulteta u sklopu predmeta "Marketing".