Javne nabave

Osn. elem. realizacije ugovora.pdf

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu opreme.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu usluge tiskanja.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za usluge kabliranja.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu usluge održavanja web stranice i e mail platforme.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu usluge nadogradnje i održavanje Owis sustava.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu uredskog materijala.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma u svrhu nabave stručnih knjiga i literatura.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma servisa putničkog vozila.pdf

Odluka o pokretanju usluga javnog ingormiranja i odnosa sa javnošću.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma usluge trgovine na malo.pdf

Odluka o pokretanju usluge za nabavu materijala za službene prostorije.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma nabavu računalnog materijala ..pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu materijala i usluge za popravku i održavanje opreme.pdf

Odluka za pokretanje izravnog sporazuma usluge osiguranja.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazumaza pružanje usluga registracije.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu računalnog materijala.pdf

Odluku o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu goriva -benzin.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma usluga fiksne telefonije.pdf

Odluka po pokretanju izravnog sporazuma za nabavu dnevnih tiskovina.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu usluga trgovine na malo.pdf

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma internetskih usluga.pdf

Odluke o izuzeću od primjene javne nabave 2020. godina.pdf

Plan o izmjeni i dopuni plana nabava za 2020. godinu.pdf

Plan nabava za 2020. godinu.pdf

Privremeni plan nabava za drugi kvartal 2020. godine.pdf

Privremeni plan nabava za prvi kvartal 2020. godine.pdf

Javni poziv za dostavu ponuda 2020..pdf

Arhiva

javne nabave 2019.pdf

05-16-4-342_19 - oDLUKA servis pokretanje postupka.pdf

05-16-4-342_19 - oDLUKA servis putničkog vozila.pdf

05-16-4-396_19 - Odluka kasko.pdf

05-16-4-396_19 - Poziv na dostavu ponude kasko.pdf

05-16-4-689_19 - ODLUKA dodjela pasivna mreža.pdf

05-16-4-773_19 - Odluka o pokretanju izravnog sporazumauredski materijal.pdf

05-16-4-773_19 - oDLUKA uredski materijal.pdf

05-26-4-210_19 - Odluka racunalna oprema.pdf

05-26-4-210_19 - Odluka računalna oprema dodjela.pdf

01-16-4-107_19 - Odluka - odnosi s javnoscu.pdf

01-16-4-178_19 - Odluka 178.pdf

01-16-4-179_19 - Odluka o pokretanju izravnog sporazuma usluge pranja vozila.pdf

05-16-4-108_19 - Odluka - dnevne tiskovine.pdf

05-16-4-109_19 - Odluka o pokretanju izravnog sporazuma - unutarnja reprezentacija i materijal za ciscenje.pdf

Javne nabave za 2019. godinu

Javne nabave za 2018. godinu

Javne nabave - Odluke

PRAVILNIK O POSTUPKU IZRAVNOG SPORAZUMA

Javne nabave  2015

Elementi realizacije ugovora i Odluke o dodjeli ugovora i odabiru cijena u 2015

Odluka - izravni sporazum usluge za održavanje vozila

Odluka  o izboru najpovolјnijeg ponuditelja -usluga tiskanje

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu komjuterske opreme

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za nabavu kompjuterskog materijala

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za pružanje usluge kasko osiguranja za putničko vozilo

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za jednokratnu isporuku auto guma za putničko vozilo

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma za isporuku materijala za popravku i održavanje putničkog vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - usluga osiguranja

Javne nabave  2016

Elementi realizacije ugovora

Odluka izravni sporazum materijal za održavanje vozila

Odluka o dodjeli ugovora auto gume

Odluka o dodjeli ugovora kompjuterska oprema

Odluka o dodjeli ugovora u izravnom postupku-tiskanje

Odluka o dodjeli ugovora-komjuterski materijal

Odluka o dodjeli ugovora-uredski materijal

Odluka o izboru-konkurentski postupak-tiskanje

Odluka o odabiru cijene u izravnom postupku-pranje vozila

Odluka o pokretanju izravnog sporazuma-gorivo

Odluka o pokretanju izravnog postupka-ugradbena oprema

Odluka o pokretanju sporazume i odabiru cijene-dnevne tiskovine

Odluke o pokretanju izravnog sporazuma i odabiru cijene-reprezentacija

Odluka o pokretanju postupka - materijal i usluge za popravku opreme-izravni postupak