Preporuke u sektoru bankarskih usluga
03.04.2020.

1. Preporučuje se Agenciji za bankarstvo FBiH i Agenciji za bankarstvo RS da preispitaju pravnu osnovanost odluke kojom se bankama daje mogućnost vlastite procjene koji klijenti bi imali mogućnost korištenja moratorija;

2. Preporučuje...

Pročitaj više
PREPORUKA pružateljima usluga od općeg ekonomskih interesa i komunalnih usluga
27.03.2020.

PRIOPĆENJE

Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH

Pročitaj više
Priopćenje Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH u vezi korona virusa (COVID-19)
13.03.2020.

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je u posljednje vrijeme zauzeta upitima potrošača koji se tiču trenutne krize uzrokovane širenjem korona virusa (COVID 19) i popratnih posljedica koje se odnose na potrošače, koji zbog...

Pročitaj više
Svjetski dan potrošača: Konkurencija i otvoreno tržište najučinkovitije štite potrošače
13.03.2020.

Svjetski dan potrošača koji svoje porijeklo ima u Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača i obilježava se svake godine 15. ožujka, prilika je da se uvijek iznova ukaže na stanje u oblasti zaštite potrošača, te značaj i ulogu koju...

Pročitaj više
Međuinstitucionalne mreže komunikatora u BiH - MIMK
13.03.2020.

Predstavnik Institucije ombudsmana sudjelovao je na Konferenciji Međuinstitucionalne mreže komunikatora u BiH - MIMK, koja je okupila komunikatore iz institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

U jednodnevnoj razmjeni...

Pročitaj više
Konzultativni sastanak na temu "Javne konzultacije udruženja potrošača i komunalnih poduzeća u oblasti usluga od općeg ekonomskog interesa"
05.03.2020.

Ombudsman je sudjelovao na konzultativnom sastanku na temu Javne konzultacije udruženja potrošača i komunalnih poduzeća u oblasti usluga od općeg ekonomskog interesa. Sastanak je iniciran od strane udruženja potrošača koja djeluju na...

Pročitaj više
Radno-konzultativni sastanak u Tuzli s predstavnicom UP "Klub potrošača" TK Tuzla
27.02.2020.

Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH,  mr. sci. Saša Marić i pomoćnik ombudsmana Tajma Tanović održali su radno-konzultativni sastanak u Tuzli s predstavnicom UP "Klub potrošača" TK Tuzla,...

Pročitaj više
Sastanak u Tuzli s predstavnicima Pravnog fakulteta
27.02.2020.

Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH,  mr. sci. Saša Marić i pomoćnik ombudsmana Tajma Tanović održali su sastanak u Tuzli s predstavnicima Pravnog fakulteta i to dekanom  Amirom Karićem, dr. sci. te prof. Anitom Petrović,...

Pročitaj više
Sastanak u Tuzli s predstavnicima Ekonomskog fakulteta
27.02.2020.

Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH,  mr. sci. Saša Marić i pomoćnik ombudsmana Tajma Tanović održali su sastanak u Tuzli s predstavnicima Ekonomskog fakulteta i to dekanesom dr. sci....

Pročitaj više
Radno konzulatativni sastanak sa predstavnicima udruženja za zaštitu potrošača Topeer
14.02.2020.

Ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini održao je radno konzulatativni sastanak sa predstavnicima udruženja za zaštitu potrošača Topeer u Doboju. IV Sajam potrošačkih prava u Doboju tako je...

Pročitaj više
Ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini na IV Sajmu potrošakih prava
14.02.2020.

Ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini je sudjelovao na IV Sajmu potrošakih prava u organizacija udruženja Topeer. Sajam se održao u Doboju i okupio je  institucionalne i neistitucionalne nositelje zaštite potrošača na...

Pročitaj više
Radno-konzultativni sastanak sa predstavnicima udruženja potrošača Futura iz Mostara
11.02.2020.

Ombudsman je održao radno-konzultativni sastanak sa predstavnicima udruženja potrošača Futura iz Mostara prilikom kojeg...

Pročitaj više
Predstavnici Insitucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH na „EU Acquis 2020“
04.02.2020.

Predstavnici Insitucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH sudjelovali su na prvoj konferenciji „EU Acquis 2020“ u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.

Pročitaj više
Konzultativni sastanak sa predstavnicima udruženja potrošača Don Prijedor
03.02.2020.

Ombudsman je održao konzultativni sastanak sa predstavnicima udruženja potrošača Don Prijedor prilikom kojeg je dogovoren...

Pročitaj više
Pojava nesigurnih grijalica na bh tržištu
15.01.2020.

Ombudsman je dao izjavu za informativni program Nove BH povodom pojave nesigurnih grijalica na bh tržištu. Potrošači...

Pročitaj više
Zaštita potrošača povodom lažnih blagdanskih sniženja
27.12.2019.

Ombudsman je sudjelovao u prilogu Dnevnika RTV HB na temu zaštite potrošača povodom lažnih blagdanskih sniženja te prijevarnog i agresivnog oglašavanja...

Pročitaj više
Imenovan novi Ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini
20.08.2019.

Saša Marić, magistar ekonomskih znanosti, imenovan je na dužnost Ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni I Hercegovini. Novoimenovani ombudsman je održao niz radno-konzultativnih sastanaka u cilju nastavka i uspostave suradnje sa...

Pročitaj više