Solution that you need We work for your profit We work for your profit We work for your profit

Poštovani posjetitelji

Nadamo se da ćete na našoj stranici pronaći mnoštvo relevantnih informacija vezanih za prava i politiku zaštite potrošača. Imajući u vidu činjenicu da živimo u vremenu „potrošačke ekonomije“ sasvim je opravdano kazati kako je uspješna provedba politke zaštite potrošača jedan od odlučujućih čimbenika pravilnog funkcioniranja ekonomskog tržišta, s jedne strane, te većeg blagostanja građana-potrošača, s druge strane. Slijede neke osnovne informacije o područjima djelovanja i aktivnostima Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH.
U slučaju potrebe možete nas kontaktirati putem kontakt forme.
NAJNOVIJE

Područja djelovanja Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH

Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH je neovisna institucija uspostavljena s ciljem stvaranja okruženja za kvalitetno i učinkovito provođenje politike zaštite potrošača u BiH..

Uloga samih potrošača u procesu zaštite vlastitih prava i interesa

Proces zaštite potrošača ne može se uspješno odvijati bez aktivnog sudjelovanja samih potrošača. Jedan od najvažnijih segmenata zaštite potrošača jest dobro informiran, educiran, osvješten i proaktivan potrošač.

Obrazovanje potrošača

Obrazovanje potrošača je proces stjecanja temeljnih znanja i ovladavanja vještinama i tehnikama potrebnim za pravovremeno i ispravno donošenje odluka, prepoznavanje svojih stvarnih potreba i mogućnosti uz istovremeno postizanje maksimalnih učinaka u pogledu cijene i kvaliteta proizvoda i usluga.