Prava i obveze potrošača

Dobro informiran i educiran potrošač je zaštićen potrošač na tržištu roba i usluga!!!
PRAVA I OBVEZE POTROŠAČA

Zakonom o zaštiti potrošača u BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj 25/06) definirano je 8 (osam) osnovnih prava potrošača:

1.    pravo pristupa osnovnim robama i uslugama;
2.    pravo na obrazovanje o pitanjima potrošača;
3.    pravo na sigurnost i zaštitu života i zdravlja;
4.    pravo na informiranost;
5.    pravo na izbor;
6.    pravo da bude saslušan i zastupan;
7.    pravo na naknadu štete i kompenzaciju;
8.    pravo na život i rad u zdravoj i održivoj sredini.

Potrošač ne može biti uskraćen niti se odreći prava koja su mu dana navedenim Zakonom.

Kako bi Vaša prava bila zaštićena na učinkovit način, Vi kao potrošač imate i niz sljedećih  obveza:

1.    prilikom kupnje proizvoda i  usluge provjerite cijenu;
2.    pročitajte deklaraciju na proizvodu (podaci, oznake, proizvođački ili trgovački žigovi, kojima se identificira proizvod, njegova svojstva proizvoda, podaci o proizvođaču, uvozniku, zemlju porijekla i sl.);
3.    sačuvajte račun za kupljeni proizvod;
4.    pokažite račun na zahtjev ovlaštene osobe pri izlasku iz trgovine;
5.    provjerite ispravnost zaračunatog iznosa u odnosu na količinu i kvalitet kupljenog proizvoda, odnosno pružene usluge;
6.    za tehničku robu sačuvajte garantni list;  
7.    za tehnički roku pročitati tehničko uputstvo;
8.    kod pristupanja zaključenja ugovora sa davateljem usluga ili trgovcem
u slučaju nedoumice pojedinih dijelova ugovora, tražite dodatna pojašnjenja.

Ovaj letak ima za cilj educiranje potrošača, jačanje položaja potrošača, odnosno stvaranje aktivnog potrošača, svjesnog svojih prava i obveza propisanih Zakonom.