Potrošači na financijskim tržištima
14.03.2024.

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH sudjelovala je 14.3.2024.godine na panel manifestaciji organiziranoj od strane Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na temu zaštite potrošača sa aspekta financijske sigurnosti.

Kroz panel raspravu nazočnima su prezentirani koji su to modeli zaštite potrošača na financijskim tržištima, koji su najčešći primjeri prevara i kršenja prava potrošača kao i mogućnosti edukacija kroz uvođenje novih modela poslovanja u cilju zaštite potrošača od sve većeg broja sofisticiranih prevara.