Veće znanje o zakonodavnom i institucionalnom okviru zaštite potrošačaUdruženje potrošača ''Klub potrošača'' TK Tuzla provodi projekt ''Veće znanje o zakonodavnom i institucionalnom okviru zaštite prava potrošača'' odobrenog od Federalnog ministarstva trgovine. U skladu sa zakonskim obvezama Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH da pruža potporu Udruženjima potrošača, predstavnik IOZZPUBiH je sudjelovao na tematskom predavanju studentima na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kao i Udruženju žena u Tuzli, i predstavio zakonske nadležnosti i rad institucije, s posebnim osvrtom na interes za medijaciju kao način alternativnog rješavanja potrošačkih sporova. Medijacija je postupak u kome medijator (treća neutralna strana) pomaže stranama da postignu obostrano prihvatljivo rješenja spora. Medijator ne donosi odluke o tome kako će se spor riješiti već stvara pozitivnu atmosferu u kojoj se mišljenja i prijedlozi uvažavaju. Svaka strana može iznijeti svoje stavove, dati obrazloženje, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese. Medijator će pažljivo slušati i usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajedničke stavove i interese i pomagati strankama da na njima baziraju dogovor. Zakonski okvir za medijaciju - Zakon o parničnom postupku (Federacije BiH, RS, Distrikt Brčko) - Zakon o postupku medijacije (''Službeni glasnik BiH'', br.37/04) - Zakon o prenošenju poslova medijacije na UM (''Službeni glasnik BiH'', br.52/05) Zakon o zaštiti potrošača u BiH, također, sadrži odredbe o alternativnom rješavanju sporova. Naime, čl.124. predviđa: ''Procedure alternativnog rješavanja sporova uspostavit će ovlaštena tijela za zaštitu potrošača u BiH čiji će zadatak biti rješavanje potrošačkih tužbi. Takve procedure bit će uspostavljene u skladu s kriterijima koje postavi Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH. Ombudsman za zaštitu potrošača je donio Kriterije u procedurama za alternativno rješavanje sporova. Ovaj akt sadrži devet osnovnih kriterija: 1. Kriterij učinkovitosti 2. Kriterij ekonomičnosti 3. Kriterij zakonitosti 4. Kriterij transparentnosti 5. Kriterij neposrednosti 6. Kriterij interesne orijentacije 7. Kriterij jednostavnosti 8. Kriterij dobrovoljnosti 9. Kriterij hitnosti Pogodnosti medijacije Sa stanovišta stranaka medijacija pruža brojne pogodnosti.

Medijacija je brz, učinkovit i samim tim jeftiniji način rješavanja sporova. Sporazum potpisan u medijaciji ima snagu izvršne isprave. Ako ne dođe do dobrovoljnog izvršenja sporazuma, stranke izvršenje mogu tražiti od suda. Dosadašnja iskustva su pokazala da za odabir predmeta nije toliko važna vrsta ili vrijednost spora, koliko je važan međusobni odnos stranaka i njihov odnos prema predmetu spora. Nisu svi sporovi pogodni za medijaciju. Odredivi su neki kriteriji kojima se može prepoznati predmet pogodan za medijaciju: - stranke imaju pravo raspolaganja onim što je predmet spora; - pokazana spremnost za pregovore i rješavanje spora; - očekivanje i želja stranaka za drugačijim rješenjem spora u odnosu na sudsku odluku; - visoki troškovi sudskog postupka i duže vrijeme za rješavanje spora.