Sastanak sa predstavnicima KJKP TOPLANE d.o.o. Sarajevo
07.06.2023.

Rukovoditelj  Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, g. Saša Marić sa suradnicima, je održao radni sastanak sa direktorom KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo, g. Sejfo Ušanović i uposlenim, a vezano za žalbe potrošača  koje se odnose na osporavanje zahtjeva za izdvajanje sa mreže centralnog daljinskog grijanja, kao i pitanje cijena i kvalitete usluge, te  druge žalbe.

Sastanku je prisustvovala zamjenica predsjedavajućeg Kantona Sarajevo gđa. Danijela Kristić.

Predstavnici Toplana navode nemogućnost izdvajanja sa mreže iz objekata kolektivnog stanovanja zbog  neispunjavanja tehničkih uvjeta, kao i utjecaja eventualnog izdvajanja na kvalitetu grijanja drugih korisnika sa istog lokaliteta isporuke.

<!--StartFragment--> <!--EndFragment-->

Obzirom da davatelj usluge, odnosno povjerenstvo formirano od strane davatelja usluge, procjenjuje mogućnost izdvajanja sa mreže,  Ombudsman  je predložio  formiranje neovisnog povjerenstva sa predstavnicima potrošača, koje bi razmatralo zahtjeve za izdvajanje sa mreže , kao i druge reklamacije potrošača. Također, dogovorena je buduća suradnja u cilju iznalaženja modaliteta zaštite socijalno ugroženih skupina stanovništva, te unapređenja stupnja zaštite potrošača i kvalitete isporučene usluge, što uključuje i aktivnosti prema nadležnom županijskom ministarstvu .