Sastanak Institucije ombudsmana i predstavnika skupštine Kantona Sarajevo
27.02.2023.

Dana 23. veljače 2023. godine u Sarajevu je održan sastanak predstavnika Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH, na kojem su nazočili ombudsman Saša Marić i pomoćnica ombudsmana Tajma Tanović sa predstavnicima skupštine kantona Sarajevo, u ime kojeg je nazočila zamjenica predsjedavajućeg skupštine Danijela Kristić.

 

Na sastanku se razgovaralo o glavnoj temi: usluzi grijanja u kantonu Sarajevo, te su dogovoreni daljnji koraci u iznalaženju rješenja za probleme sadržane  u više stotina žalbi pristiglih Instituciji ombudsmana.

Pored ove teme razgovarano je o suradnji sa inspekcijskim tijelima kantona i jačanju udruženja za zaštitu potrošača.

 

Zaključeno je kako će se u narednim tjednima održati prošireni sastanak kako bi se dogovorila pojačana suradnja u cilju rješavanja potrošačkih problema.