PREPORUKA VLADAMA ENTITETA I BRČKO DISTRIKT BiH U VEZI KONTROLE CIJENA
28.02.2022.

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH  je obzirom na inflaciju cijena uslijed pandemije korona virusa, kao i moguća nova poskupljenja uslijed novonastale geopolitičke situacije,  donijela

 

PREPORUKU VLADAMA  ENTITETA I BRČKO  DISTRIKT BiH

 

-  Da u suradnji s nadležnim ministarstvima odnosno odjeljenjima donese dodatne  mjere neposredne     kontrole cijena;

-  Uspostavu održivih mehanizama robnih rezervi i pojačano ulaganje u razvoj domaće proizvodnje.Preporuka o zaštiti ekonomskih interesa potrošača BiH.pdf


Preporuka o zaštiti ekonomskih interesa potrošača BiH.doc