Konferencija o kolektivnoj zaštiti prava potrošača u uslugama od općeg ekonomskog interesa u Banja Luci
30.06.2021.

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je uzela učešće na konferenciji posvećenoj kolektivnoj zaštiti prava potrošača u uslugama od općeg ekonomskog interesa, sa ciljem razmjene iskustava i primjera dobre prakse koji će biti od koristi udruženjima i institucijama koje se bave zaštitom potrošača u BiH.


Pored Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača BiH, na konferenciji su sudjelovala i udruženja za zaštitu potrošača kao i predstavnici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, Federalnog ministarstva trgovine, Konkurencijskog vijeća BiH, Regulatorne agencije za komunikacije kao i predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, Asocijacije potrošača Srbije te predstavnici akademske zajednice.

Konferencija je održana u okviru projekta „Doprinos udruženja za zaštitu potrošača uspostavi sustava zaštite potrošača u skladu sa standardima Europske unije".