Radno-konzultativni sastanak sa predstavnicima udruženja potrošača Futura iz Mostara
11.02.2020.

Ombudsman je održao radno-konzultativni sastanak sa predstavnicima udruženja potrošača Futura iz Mostara prilikom kojeg se raspravljalo o komunalnim uslugama i problemima s kojima su suočeni potrošači u Mostaru, načinima rješavanja istih te suradnji prilikom izrade i implementacije zajedničkih projekata.