Ovlaštenja

a) izdaje instrukcije za prestanak provođenja aktivnosti koje su u suprotnosti s potrošačkim zakonodavstvom  i iznosi te instrukcije pred sud;
b)  pokreće postupak pred nadležnim sudom;
c) pokreće postupak pred nadležnim sudom u slučajevima za naknadu štete nanesene kolektivnom interesu potrošača, sukladno odredbama ovog Zakona.