Vijeća ministara BiH razmatralo je Izvješće o radu Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH  za 2008. godinu, na 82. sjednici, održanoj dana 02.04.2009.godine. Izvješće je objavljeno u Službenom glasniku BiH, broj 35/09.
 

Na osnovu članka 100. stav (6) Zakona o zaštiti potrošača u Bosni Hercegovini (“Službene glasnik BiH, br. 25/06), Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, donosi

PRAVILA RADA

institucije OMBUDSMANa ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
U BOSNI I HERCEGOVINI

Stranice