Nakon saznanja da je ''Elektroprenos BiH'' Državnoj regulatornoj agenciji za električnu energiju uputio zahtjev za izmjenu tarife za usluge prijenosa električne energije, Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH je po službenoj dužnosti donio Preporuke o konzultiranju predstavnika potrošača u postupku određivanja novih tarifa za usluge prijenosa električne energije. Preporuke su upućene Elektroprenosu BiH i Državnoj regulatornoj agenciji za električnu energiju, a razlog za donošenje istih je osiguranje kriterija efikasnog konzultiranja i predstavljanja potrošača u donošenju odluka, kako je to propisano člankom 38. Zakona o zaštiti potrošača u BiH.

Zakonski okvir zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Federaciji BiH osigurava univerzalna prava pacijenata, što, uz obveznu primjenu Europske povelje o pravima pacijenata, ima za cilj spajanje svih faktora zdravstvenog sistema (države, zdravstvenih institucija, zdravstvenih radnika, farmacije i pacijenata). Osnaživanju zdravstvenog sistema naročito trebaju pridonijeti pacijenti kroz organizirane oblike djelovanja. U EU imaju iskustva u djelovanju raznih oblika udruživanja pacijenata i njihovog utjecaja u donošenju odluka i sudjelovanje u kreiranju osnova zdravstvenog sistema, zbog čega taj sistem bolje funkcionira.

Mreža nevladinih organizacija ''Naše društvo'' iz Mostara organizirala je u Čapljini okrugli stol na temu „Uloga zdravstvenih vijeća u unapređenju prava pacijenata”.

Cilj okruglog stola bio je, kroz analizu uloge zdravstvenih vijeća u teoriji i praksi na području Hercegovačko-neretvanske županije, skrenuti pozornost na važnost uspostave partnerskih odnosa u sustavu zdravstva.

 

Svjetski dan prava potrošača (World Consumer Rights Day) je prigoda za aktivno promicanje temeljnih prava svih potrošača, za jasno izražavanje zahtjeva prema svima koji sudjeluju u tržišnim odnosima te za javni prosvjed protiv zloporaba na tržištu roba i usluga, protiv monopolističkog položaja bilo koga i bilo koje druge neuravnoteženosti na tržištu koja potkopava prava potrošača.

Priopćenje preuzmite ovdje.

Stranice