Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini je tijekom dana zaprimila

značajan broj obraćanja potrošača u vezi izmjene načina carinjenja koje se odnosi na kupnju

putem interneta.

Prema navodima potrošača, odlukom Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine

mijenja se dosadašnji način carinjenja, tako što su primatelji - potrošači obvezni angažirati

špeditera u postupku carinjenja za sve kupovine putem ugovora na daljinu, koje prelaze

vrijednost od 50KM i na taj način dodatno financijski opterećuju potrošača za više od 150%.

Temeljem zakonom dodijeljenih obveza i ovlaštenja Institucija ombudsmana je po hitnoj

proceduri pokrenula postupak u cilju zaštite ekonomskih interesa potrošača, o čemu će

blagovremeno informirati potrošače i zainteresiranu javnost.

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, UN-om u BiH i Europskom komisijom u BiH organizirala dvodnevnu konferenciju (21.-22. lipnja) u Bijeljini o temi: ''Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i sloboda kroz zakonodavni okvir, trenutno stanje i planovi institucija u oblasti ljudskih prava''. Cilj konferencije je utvrđivanje trenutnog stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, sagledavanje problema i pronalaženje rješenja za unapređenje ljudskih prava u BiH, te praćenje realizacije zaključaka koji će proizaći s konferencije.

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru je od 12. – 14. lipnja u Neumu organizirao Trinaesto međunarodno savjetovanje o temi: Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse. Cilj savjetovanja je pružiti uvid i dati osvrt na aktuelnosti unutar pravne, a posebno građanske i trgovačke teorije i prakse. Učesnici savjetovanja su eminentni pravni teoretičari i praktičari –sudije, odvjetnici, notari i drugi pravnici koji se bave trgovačkim i građanskim pravom, ili srodnim pravnim disciplinama, koji pojedinačno ili zajednički analiziraju važeću nacionalnu i usporednu građanskopravnu i srodnu regulativu, kao i njena različita dostignuća.

Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, kao zaštitnik kolektivnih prava i interesa potrošača, u ime istih zahvaljuje Državnoj regulatornoj agenciji za električnu energiju (DERK), što je u postupku određivanja novih tarifa za usluge prijenosa električne energije u potpunosti implementirala Preporuke ombudsmana od 27. travnja 2015. godine.

Na poziv Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru predstavnici Institucije Ombudsmana su dana 11.05.2015. godine održali predavanje studentima 5. godine, na temu ''Informiranje potrošača'' Cilj predavanja je bio upoznati studente sa propisima iz oblasti zaštite potrošača, značaju informiranja potrošača o njihovim pravima te načinu ostvarivanja zaštite prava koja im pripadaju na osnovu važećeg propisa. Zaštitu potrošača čini niz mjera kojima se štite osnovna prava i interesi potrošača, fizičkih lica, koji kupuju, stječu ili koriste proizvode ili usluge za svoje osobne potrebe i potrebe svog domaćinstva. Jedna od tih mjera uključuje informiranje potrošača o njihovim pravima. Nesumnjivo je da se trebaju štititi i poštivati prava potrošača, no i sami potrošači trebaju biti informirani o svojim pravima kao i načinu ostvarivanja istih.

Stranice