Zakon o zaštiti potrošača u BiH, u članu  17. stav (3)  jasno propisuje da „omot (vrećica, poseban papir i dr.) koji ima logotip i/ili naziv proizvođača i/ili trgovca smatra se propagandnim/reklamnim sredstvom, koje trgovac ne smije naplaćivati“.

1. Zakon o zaštiti potrošača u BiH, u članu  17. stav (3)  jasno propisuje da „omot (vrećica, poseban papir i dr.) koji ima logotip i/ili naziv proizvođača i/ili trgovca smatra se propagandnim/reklamnim sredstvom, koje trgovac ne smije naplaćivati“.

 

Međutim, i poradi jasne zakonske regulative, ima pojava da neki trgovci zaračunavaju i naplaćuju omot (vrećiću, poseban papir i dr.) koji imaju logotip trgovca ili proizvođača.

Takva praksa trgovca je nezakonita, te u  smislu Zakona o zaštiti potrošača u BiH, predstavlja prekršaj, za koji su propisane  novčane kazne  u iznosu od 2500 KM do 5.500 KM.

Trgovci su upoznati sa zakonskom regulativom, ali istu krše, čini se, nekada i svjesno. U prilog tome govore,   česta obraćanja potrošača Instituciji ombudsmana , kojima ukazuju na navedenu problematiku.

Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH  nije u proteklom periodu zaprimila prigovore potrošača u vezi  obaveze plaćanja administrativne usluge  u iznosu od 10 KM zbog prelaska  sa većeg tarifnog paketa na manji paket  nakon isteka prethodne ugovorne obaveze odnosno starog ugovora kako se navodi.

12.10.2017.

Dekodiranje mobitela

Uobičajena je praksa da telekom operateri nude potrošačima prodaju mobitela po povlaštenim cijenama ( često i za 1 KM) uz obavezu zaključenja ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga na period od 12 ili 24 mjeseca. Nakon zaključivanja ugovora i kupovinom mobitela,  nema sumnje da je kupljeni mobitel vlasništvo potrošača- korisnika usluge.

Mobitel kupljen od određenog telekom operatera je u većini slučajeva kodiran. Ukoliko je mobitel kodiran (primjera radi od BH telekoma), nakon isteka ugovora kod tog operatera, korisnik se susreće sa problemom da na postojećem mobitelu ne može koristiti niti mijenjati SIM karticu drugih operatera.  Zbog toga je mobitel potrebno dekodirati.

Uslugu dekodiranja, „oslobođanja“ mobitela vrše svi telekom operateri, a na pismeni zahtjev korisnika. Predmetna usluga je besplatna.

Institucija ombudsmana je imala prigovora potrošača o ovom problemu, te prema izjašnjenju odgovornih iz telekoma izvješćuje javnost da potrošači mogu dobiti navedenu uslugu isključivo na pismeni zahtjev uz koji je potrebno priložiti garancijski list mobitela koji se želi dekodirati.

Implementirane Preporuke IOZZPUBiH o ukidanju i prestanku primjene Odluke o visini stavova KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.  broj: 02-05-20105-2/17 od 31.05.2017.godine

 

Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, kao zaštitnik kolektivnih prava i interesa potrošača, u ime istih zahvaljuje Vladi Kantona Sarajevo što je preduzela sve neophodne aktivnosti  po izdatim Preporukama ombudsmana od 20.06.2017. godine i poništila  Odluku o visini tarifnih stavova za davaoca usluge KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo od 31.05.2017. godine.  Sporna odluka objavljena je u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 22/17. i odnosila se na povećanje cijene prirodnog gasa, odnosno visinu tarifnih stavova, koje su se trebale primjenjivati retroaktivno od dana 01.04.2017. godine.

Stranice