Na upit vezan za novi model plaćanja RTV takse Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača BiH kazala je da ostaje pri stajalištu iznesenom u posebnom izvještaju u vezi novog modela naplate RTV takse, neosporavajući pri tom taksu kao zakonsku obavezu na rtv prijemnik i insistirajući na zaštiti javnog interesa i jednakom tretmanu svih potrošača.

U konkretnom slučaju potrebni kriteriji iz Zakona o zaštiti potrošača u BiH nisu ispoštovani. Odredbe Općih uslova za isporuku električne energije tiču se isporuke isključivo električne energije.

Evidentno je da se potrošaču nameće nova obaveza izvan dometa zaključenog ugovora sa isporučiocem usluge električne energije. Kao pravni osnov takvog postupanja, JP EP BiH se poziva na ugovor o poslovnoj saradnji o naplati RTV takse sa Radio-televizijom BiH i Radio-televizijom Federacije BiH.

Svakog 15. ožujka, tako i ovog obilježava se Svjetski dan potrošača. Prava je to prilika da se progovori o povijesti ovog datuma, pravima potrošača kod nas, te problemima koji se pojavljuju, posebno onima u domeni sudstva.   

Svjetski dan potrošača svoje porijeklo ima u "Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača" koju je donio bivši američki predsjednik John F. Kennedy 1962. godine. Predstavljajući svoju Deklaraciju američkom Kongresu 13. ožujka, te godine Kennedy je govorio o potrošačkim pravima.

12.10.2017.

Dekodiranje mobitela

Uobičajena je praksa da telekom operateri nude potrošačima prodaju mobitela po povlaštenim cijenama ( često i za 1 KM) uz obavezu zaključenja ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga na period od 12 ili 24 mjeseca. Nakon zaključivanja ugovora i kupovinom mobitela,  nema sumnje da je kupljeni mobitel vlasništvo potrošača- korisnika usluge.

Mobitel kupljen od određenog telekom operatera je u većini slučajeva kodiran. Ukoliko je mobitel kodiran (primjera radi od BH telekoma), nakon isteka ugovora kod tog operatera, korisnik se susreće sa problemom da na postojećem mobitelu ne može koristiti niti mijenjati SIM karticu drugih operatera.  Zbog toga je mobitel potrebno dekodirati.

Uslugu dekodiranja, „oslobođanja“ mobitela vrše svi telekom operateri, a na pismeni zahtjev korisnika. Predmetna usluga je besplatna.

Institucija ombudsmana je imala prigovora potrošača o ovom problemu, te prema izjašnjenju odgovornih iz telekoma izvješćuje javnost da potrošači mogu dobiti navedenu uslugu isključivo na pismeni zahtjev uz koji je potrebno priložiti garancijski list mobitela koji se želi dekodirati.

Implementirane Preporuke IOZZPUBiH o ukidanju i prestanku primjene Odluke o visini stavova KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.  broj: 02-05-20105-2/17 od 31.05.2017.godine

 

Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, kao zaštitnik kolektivnih prava i interesa potrošača, u ime istih zahvaljuje Vladi Kantona Sarajevo što je preduzela sve neophodne aktivnosti  po izdatim Preporukama ombudsmana od 20.06.2017. godine i poništila  Odluku o visini tarifnih stavova za davaoca usluge KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo od 31.05.2017. godine.  Sporna odluka objavljena je u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 22/17. i odnosila se na povećanje cijene prirodnog gasa, odnosno visinu tarifnih stavova, koje su se trebale primjenjivati retroaktivno od dana 01.04.2017. godine.

22.9.2017. godine

 

Priopćenje povodom novog načina naplate RTV takse

 

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH je u posljednje vrijeme zaprimila povećan broj  obraćanja potrošača u vezi pravne osnovanosti naplate rtv takse putem računa za električnu energiju.

Zakonom o javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine propisano je da domaćinstva ili pravna lica plaćaju taksu na posjedovanje tv ili radio prijemnika. Također, istim Zakonom je propisano da naplatu taksi mogu vršiti javni RTV servisi putem vlastitih službi ili taj posao mogu povjeriti na ugovornoj osnovi drugim pravnim licima (javnim preduzećima, agencijama i sl.) uz prethodnu odluku Odbora Sistema  o načinu naplate RTV takse (član 18 stav (1) Zakona o javnom RTV sistemu BiH).

Članom 36. stav 2. Zakona o zaštiti potrošača u BiH, propisano je da se računi za pružanje usluga isporuka energije, telekomunikacione, komunalne i dr. usluge (RTV i sl.) potrošačima moraju dostaviti posebno za svaku od usluga. Prema istom Zakonu o zaštiti potrošača u BiH  pružanje usluga je u režimu ugovornog odnosa.

Tragom obraćanja potrošača, a vezano za pitanje takse kao zakonske obaveze ustanovljene zakonom o rtv servisu, Institucija ombudsmana je preduzela aktivnosti i istovremeno se obratila relevantnim tijelima, kao i Odboru Sistema  da li postoji  predmetna odluka o načinu naplate, međutim povratnu  informaciju nismo dobili.  

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH preduzima mjere kako bi ishodila traženo izjašnjenje od Odbora Sistema, a sve u cilju da bi se ishodovalo jedinstveno rješavanje po pitanju naplate taksi koje bi bilo provodivo u praksi.

Stranice