Nakon saznanja da je ''Elektroprenos BiH'' Državnoj regulatornoj agenciji za električnu energiju uputio zahtjev za izmjenu tarife za usluge prijenosa električne energije, Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH je po službenoj dužnosti donio Preporuke o konzultiranju predstavnika potrošača u postupku određivanja novih tarifa za usluge prijenosa električne energije. Preporuke su upućene Elektroprenosu BiH i Državnoj regulatornoj agenciji za električnu energiju, a razlog za donošenje istih je osiguranje kriterija efikasnog konzultiranja i predstavljanja potrošača u donošenju odluka, kako je to propisano člankom 38. Zakona o zaštiti potrošača u BiH.

Stranice