Instituciji ombudsmana ovih dana obraćaju se potrošači u vezi problematike nabavke peleta, njegovog poskupljenja,   kao i neisporuke istog energenta u ugovorenom roku.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača u BiH, potrošač ima pravo prigovora na lošu obavljenu uslugu, odnosno nepravilno ili djelimično obavljenu uslugu.

Zakon o zaštiti potrošača u BiH, u članu  17. stav (3)  jasno propisuje da „omot (vrećica, poseban papir i dr.) koji ima logotip i/ili naziv proizvođača i/ili trgovca smatra se propagandnim/reklamnim sredstvom, koje trgovac ne smije naplaćivati“.

1. Zakon o zaštiti potrošača u BiH, u članu  17. stav (3)  jasno propisuje da „omot (vrećica, poseban papir i dr.) koji ima logotip i/ili naziv proizvođača i/ili trgovca smatra se propagandnim/reklamnim sredstvom, koje trgovac ne smije naplaćivati“.

 

Međutim, i poradi jasne zakonske regulative, ima pojava da neki trgovci zaračunavaju i naplaćuju omot (vrećiću, poseban papir i dr.) koji imaju logotip trgovca ili proizvođača.

Takva praksa trgovca je nezakonita, te u  smislu Zakona o zaštiti potrošača u BiH, predstavlja prekršaj, za koji su propisane  novčane kazne  u iznosu od 2500 KM do 5.500 KM.

Trgovci su upoznati sa zakonskom regulativom, ali istu krše, čini se, nekada i svjesno. U prilog tome govore,   česta obraćanja potrošača Instituciji ombudsmana , kojima ukazuju na navedenu problematiku.

Stranice