Priopćenje Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH povodom 15. ožujka, Svjetskog dana prava potrošača

Svjetski dan prava potrošača (World Consumer Rights Day) je prigoda za aktivno promicanje temeljnih prava svih potrošača, za jasno izražavanje zahtjeva prema svima koji sudjeluju u tržišnim odnosima te za javni prosvjed protiv zloporaba na tržištu roba i usluga, protiv monopolističkog položaja bilo koga i bilo koje druge neuravnoteženosti na tržištu koja potkopava prava potrošača. Danas, deset godina od stupanja na snagu Zakona o zaštiti prava potrošača u Bosni i Hercegovini, sa sigurnošću se može konstatirati da je njegova provedba bila i još uvijek jeste nešto na čemu moramo inzistirati. Važno je napomenuti da je primarna odgovornost za poštivanje prava potrošača na proizvođačima, pružateljima usluga, trgovcima i ostalim akterima na strani ponude roba i usluga. Ključna uloga u nadzoru i primjeni propisa je na državnim institucijama, u okviru njihovih nadležnosti. Potrošači koji imaju proaktivan pristup jesu katalizator konkurencije jer njihov informirani izbor selektira one koji poštuju propise i dobru poslovnu praksu. Kvalitetna provedba politike zaštite potrošača jeste rezultat aktivnosti svih gore navedenih aktera. Novi trendovi koje karakteriziraju sve složeniji proizvodi i komplicirani tržišni uvjeti stavljaju potrošače pred nove izazove i jačaju potrebu kvalitetnijeg obrazovanja i informiranja. Potrošači i njihove obitelji sve više funkcioniraju kao mala poduzeća gdje planiranje, analiza i zaštita ekonomskog interesa dobiva na značaju. Poseban značaj i dalje imaju ekonomske usluge od općeg interesa te je nužno stalno inzistirati na kriterijima koji osiguravaju efikasno pružanje istih u korist potrošača.