Instrukcija za prestanak provođenja aktivnosti suprotnih potrošačkoj legislativi