Naplata vrećica sa logotipom trgovca, Faktor.ba

Zakon o zaštiti potrošača u BiH, u članu  17. stav (3)  jasno propisuje da „omot (vrećica, poseban papir i dr.) koji ima logotip i/ili naziv proizvođača i/ili trgovca smatra se propagandnim/reklamnim sredstvom, koje trgovac ne smije naplaćivati“.

 

Međutim, i poradi jasne zakonske regulative, ima pojava da neki trgovci zaračunavaju i naplaćuju omot (vrećiću, poseban papir i dr.) koji imaju logotip trgovca ili proizvođača.

Takva praksa trgovca je nezakonita, te u u smislu Zakona o zaštiti potrošača u BiH, predstavlja prekršaj, za koji su propisane  novčane kazne  u iznosu od 2500 KM do 5.500 KM.

 

Radi navedenog Institucija ombudsmana apeluje na bh potrošače da reaguju svaki put kada im trgovac zaračuna i naplati omot (vrećiću, poseban papir) koji ima logotip trgovca ili proizvođača.  U nekim slučajevima reakcija potrošača prema trgovcu bit će dovoljna da se otkloni navedena nepravilnost. No, ukoliko trgovac i nakon reagovanja potrošača ne otkloni nepravilnost, potrošač treba slučaj prijaviti nadležnoj službi za inspekcijske poslove. Ista Služba vrši kontrolu nad primjenom Zakona i ima mogućnost da trgovcu izrekne novčanu kaznu.  

 

 

                                                          

                                                                                                             Pomoćnik ombudsmana

                                                                                                                    Čolović Ljubica