Polazeći od ovlaštenja propisanih odredbama članka 101. do članka 105. Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 25/06 i 88/15), prema kojima Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH ima obvezu istraživati aktivnosti na tržištu usmjerene prema potrošaču po službenoj dužnosti ili tragom žalbi, te izdavati smjernice i preporuke o posebnim standardnim uvjetima ili aktivnostima koje se primjenjuju u posebnim sektorima poslovanja, a naročito djelovati u smislu sprečavanja narušavanja kolektivnih prava i interesa potrošača… kao i izvješćivati građane i organe vlasti o rezultatima istraživanja (…) Ombudsman predočava:

Polazeći od ovlaštenja propisanih odredbama člana 101. do članka 105. Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 25/06, 88/15), prema kojima Ombudsman za zaštitu potrošača u BiH, ima obavezu da istražuje aktivnosti na tržištu, usmjerene prema potrošaču po službenoj dužnosti ili tragom žalbi, te da izdaje smjernice i preporuke o posebnim standardnim uvjetima ili aktivnostima koje se primjenjuju u posebnim oblastima poslovanja, a naročito da djeluje u smislu sprječavanja narušavanja kolektivnih prava i interesa potrošača…kao i da izvještava građane i organe vlasti o rezultatima istraživanja (…) Ombudsman predstavlja:

Dana 12.02.2008. godine,  Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH obratio se Đečević Denis iz Sarajeva, Petra Tiješića br. 14,  tražeći zaštitu prava potrošača i jednakost pred zakonom.

Broj: 01-1-12-145/08

Mostar, 12.05.2008. godine

Stranice