Privredna štampa, 25.10.2017. godine

Prema Zakonu o zaštiti potrošača u BiH, potrošač ima pravo prigovora na lošu obavljenu uslugu, odnosno nepravilno ili djelimično obavljenu uslugu.

Trgovac, odnosno davatelj usluge dužan je potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte ili pak neposredno u svom poslovnom prostoru, kao i o istom  odlučiti u roku od 8 dana i obavijestiti potrošača. Prigovor je najčešći pravni instrument u rješavanju spornih pitanja između davatelja usluge, tj. trgovca i potrošača. To je ujedno i najpraktičniji i najbrži pravni instrument u rješavanju spornih pitanja između davatelja usluge i potrošača.

Članom 19. Zakona o zaštiti potrošača propisano je da „ako je  usluga obavljena nepravilno ili djelimično, trgovac je, na zahtjev i po izboru potrošača, dužan:

-uslugu ponovo obaviti, odnosno dovršiti; ili

-umanjiti ugovorenu cijenu usluge zbog slabijeg kvaliteta.

Znači, ovom odredbom ustanovljeno je dispozitivno pravo za potrošača, da bira jednu od dvije ponuđene opcije, a obaveza je trgovca ,davatelja usluge, da postupi po zahtjevu potrošača. Time se doprinosi boljoj i efikasnijoj zaštiti jer zaštita potrošača nije namijenjena samo zaštiti potrošačkih prava, već na neposredan način utiče i na bolje poslovanje trgovac, odnosno davatelja usluge.

 

 

                                                                                                      Pomoćnik ombudsmana

                                                                                                           Ljubica Čolović