Dostava izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji IOZZP u BiH za 2017. godinu